O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

Moliya va kredit to‘g‘risidagi qonunchilik. Bank faoliyati